www.7456.com
www.7456.com
招贤纳士太阳娱乐娱城账号登陆
www.7727.com
三瑞在线反馈中心
销售:+86-755-66851118-8117

售后:+86-755-66851118-8187
当前位置: 首页 > 三瑞品牌 > 招贤纳士
招聘岗位

翻译专员

  • 职位描述
  • 1、翻译当地法律、法规及沟通细项;                                            

    2、定期对新能源建厂进度跟进及反馈;                                      

     3、按公司要求进行各种证件申请及跟进审批进度。

  • 任职要求
  • 1、男女不限,大专及以上学历,越南藉会中文者优先;                                                                                   2、内审或TWI认证优先。

  • 太阳娱乐娱城账号登陆
www.7727.com